Kolektory słoneczne

Słońce jest tanim a przede wszystkim niewyczerpalnym źródłem energii. Promieniowanie słoneczne jest to strumień energii, wysyłany przez słońce równomiernie we wszystkich kierunkach. Do zewnętrznej atmosfery ziemskiej dociera z niego 1,36 [kW/m2], co stanowi stałą słoneczną.

 

Na podstawie wieloletnich badań zaobserwowano, że najczęściej notowane wartości promieniowania słonecznego bezpośredniego w całym kraju mieszczą się w granicach 600-800 [W/m2].

 

"Sercem" kolektora słonecznego jest absorber a w szczególności powierzchnia absorpcyjna - pochłaniająca promieniowanie słoneczne. Dawniej blachy absorberów pokrywane były warstwą galwaniczną czarnego chromu lub niklu. Obecnie stosowane nowoczesne powłoki pozwalają zwiększyć wydajność kolektorów słonecznych.

 

TYPOWE INSTALACJE SOLARNE

Instalacja solarna dla ciepłej wody użytkowej Jednym z najpowszechniejszych i najefektywniejszych sposobów wykorzystywania energii słonecznej jest ogrzewanie wody użytkowej. Nasza propozycja opiera się na wykorzystaniu podgrzewacza dwoma wymiennikami ciepła. W przypadku istniejącej instalacji należy przewidzieć zastosowanie dodatkowego zasobnika z jednym wymiennikiem montowanego przed właściwym dogrzewaniem wody. 

Instalacja solarna dla basenu kąpielowego Z uwagi na niskie parametry pracy kolektory znakomicie nadają się do ogrzewania wody w basenach kąpielowych zarówno krytych jak i otwartych przedłużając okres ich wykorzystania. Z powodu konieczności uzdatniania wody basenowej, zdecydowanie zalecamy stosowanie wymienników ciepła będącymi również przedmiotem naszej oferty.

Instalacja solarna dla ciepłej wody użytkowej i wspomagania C.O.

Kolektory mogą być również wykorzystane do instalacji wspomagających ogrzewanie budynku. Należy zwrócić jednak uwagę na następujące uwarunkowania:

  • aby udział energii z kolektorów w ogrzewaniu był znaczący, budynek powinien zapewniać niskie straty energii cieplnej do otoczenia;
  • zastosowany system ogrzewania powinien opierać się na niskich parametrach temperaturowych ( np.: ogrzewanie podłogowe);
  • ze względu na konieczność zastosowania większej ilości kolektorów, należy przewidzieć możliwość wykorzystania nadwyżki ciepła w okresie letnim np. do ogrzewania basenu kąpielowego, co spowoduje poprawę wskaźnika nakładów inwestycyjnych do uzyskanego efektu.

Podobnie jak w poprzednim przypadku podstawowym zadaniem kolektorów jest ogrzewanie wody. Dodatkowo jednak proponujemy zastosowanie zbiornika pełniącego role akumulatora ciepła, w którym gromadzony jest nadmiar energii z kolektorów, jak również z podstawowego źródła ciepła, którym może być: kominek z płaszczem wodnym, kocioł zgazujący drewno lub kocioł zasilany olejem, gazem lub pompa ciepła.

 

ZALETY SYSTEMÓW SOLARNYCH

  • wysoka sprawność
  • wysoka całoroczna wydajność energetyczna
  • łatwy montaż na każdym dachu
  • szybki zwrot kosztów inwestycyjnych
  • możliwość uzyskania korzystnych kredytów z bonifikatą 45% + dopłaty lokalnych gmin
  • długi okres gwarancji (do 10lat)

 

BUDOWA INSTALACJI SOLARNEJ

1. kolektor słoneczny
2. uchwyt dachowy ocynkowany na jeden kolektor (2 szt)
3. podgrzewacz (1 szt)
4. śrubunek 3/4" (2 szt)
5. zestaw przyłączeniowy kolektora (1 kpl)
6. zestaw przyłączeniowy podgrzewacza (1 kpl)
7. zespół pompowy ze sterownikiem G403-P04 (1 szt)
8. zespół naczynia przeponowego ZNP (1 kpl)
9. profil między kolektory (1 szt)
10. płyn do instalacji ERGOLID EKO (20 kg)
11. pompa do napełniania instalacji (1 szt) opcja
12. otulina RUBAFLEX 18/9 (20 mb)

 

 

Oferty i realizacje: